Ở đời, không cần phải cố gιảι thích bản thân mình νới người khác: Người hiểu mình thì không cần giải thích còn kẻ không hiểu giải thích cũng bằng không

Nhân gian muôn màu, nhân sinh thì muôn dạng. Vậy nên làm người thì không nhất thiết phải giải thích bản thân mình cho người khác.Bởi người hiểu mình thì không cần giải thích, còn kẻ không hiểu thì giải thích cũng bằng không. Chuyện… Read More

Muôn kiểu chống chế lệnh giãn cách của các “thánh yêu thể dục” ở Hà Nội: Khi cái bánh mì, mớ rau và cả vợ… thành đạo cụ diễn xuất

Nhiều người nói đùa với nhau rằng, có dịch, có giãn cách mới thấy tinh thần thể thao cao vút tới mức bất chấp của người Hà Nội.. Chạy bộ, đạp xe lúc… 3h sáng là thực tế đã được ghi nhận tại Hà Nội… Read More