Ân oán 10 năm của bộ đôi “Tiểu Yến Tử” Triệu Vy và “Kim Tỏa” Phạm Băng Băng: Người lãnh trọn cái tát, kẻ thề không bao giờ đội trời chung

Nhiều năm đã qua đi nhưng mối quan hệ “nước sông – nước giếng” của Triệu Vy và Phạm Băng Băng vẫn là câu chuyện khiến nhiều người thắc mắc.   Hơn 20 năm đã trôi qua, thời gian có thể xóa nhòa đi nhiều… Read More